Vinca minor Argenteovariegata

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET