Spiraea japonica Firelight

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET