Roze nokarena sarkana

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET