PlectranthusPlektrants

Lapas:
raibas, brūnganzaļas
Augšanas prasības:
saule,pusēna, trūdvielām bagāta augsne
Piezīmes:
Spēcīgi augošs struktūraugs
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET