Pennisetum villosum

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET