Muhlenbeckia complexaMīlenbekija skaujošā

Ziedi:
neievērojami
Lapas:
zaļas, smalkas
Augšanas apstākļi:
saule, pusēna, trūdvielām bagāta augsne
Piezīmes:
struktūraugs, podiem, kompozīcijām, var izmantot kā sedzējaugu
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET