Molinia arundinaceaMolīnija niedru

Augstums:
2 m
Ziedi:
dzeltenbrūni, VIII- X
Lapas:
zaļas
Augšanas apstākļi:
saulē – pusēnā, mēreni sausā – vidēji mitrā, caurlaidīgā, barības vielām vidēji bagātā augsnē
Stādīšanas attālums:
1 augs uz m2
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET