Lobelia erinusLobēlija zemā

Augstums:
10 cm
Ziedi:
dažādu krāsu
Lapas:
zaļas
Augšanas prasības:
saule, pusēna, ēna, trūvielām bagāta augsne
Piezīmes:
sausā laikā bagātīgi jālaista, vasaras vidū dažreiz nepieciešama atjaunojošā apgriešana
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET