Jucca filamentosa

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET