Helleborus orientalis Yellow Lady, sniegroze

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET