Helichrysum petiolareGnafālija vilnainā

Lapas:
sudrabainas
Augšanas apstākļi:
saule, trūdvielām bagāta augsne
Piezīmes:
struktūraugs ar sudrabotu lapojumu, podiem, kompozīcijām. Spēcīgi augošs
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET