Glechoma hederaceaSētložņa efeju

Lapas:
zaļas ar baltu maliņu
Augšanas prasības:
saule, pusēna, trūdvielām bagāta augsne
Piezīmes:
Struktūraugs ar nokarenu augumu
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET