Gillenia trifoliataGilēnija trīslapiņu

Augstums:
1m
Ziedi:
balti, smalki,zvaigžņveida, VI-VII
Lapas:
zaļas, rudenī krāsojas sarkanas
Augšanas apstākļi:
saule, pusēna, ēna, trūdvielām vidēji bagātā, bagātā augsnē
Stādīšanas attālums:
3-5 augi uz m2
Cena:
4,50 €
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET