Fuchsia hybridaFuksija hibrīdā

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET