Mežvītenis taisnais Purpurea

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET