Teppich-Aster ‘Snowflurry’ – Aster pansus ‘Snowflurry’

Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET