Ammi visnaga’Green Mist’Ammija

Augstums:
100 cm
Ziedi:
balti
Lapas:
zaļas
Augšanas apstākļi:
saulainām vietām, trūdvielām bagāta augsne
Piezīmes:
augs garos , stingros kātos labi iederēsies pļavveida stādījumos starp citiem augiem, ziedus var izmantot vasaras puķu pušķos
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET