Helleborus orientalis ‘Blue Lady’Sniegroze austrumu

Jaunums!
Augstums:
45 cm
Ziedi:
tumši, purprvioleti, IV
Lapas:
zaļas
Augšanas apstākļi:
pusēna, ēna, vidēji mitra, barības vielām vidēji bagāta, bagāta augsne
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET