PētersīļiLapu, sakņu

COMUN 2:
lapu,
ASTRA:
krokainie, lapas kuplas, čokurainas
CUKROWA:
sakņu, saknes paīsas, konusveida
Z/S Kaliņi
izstrādājis SIA DATNET